CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIČKA  
Úvodní stránka arrow Učební plány arrow Tercie
sobota, 20. leden 2018
 
 
Tercie PDF Tisk E-mail

Tématický chemie plán pro tercii

Ve školním roce 2007/2008 se ve třídě tercie vyučuje 3 hodiny týdně a 5 laboratorních cvičení za školní rok

 Opakování a prohloubení učiva

  • Chemické prvky
  • Chemická vazba
  • Anorganické názvosloví - halogenidy, oxidy, sulfidy
  • Anorganické názvosloví - kyseliny, hydroxidy
  • Anorganické názvosloví - soli, hydrogensoli
 
 Chemické výpočty 
  • Hmotnostní zlomek, molární veličiny
  • Výpočty z chemických rovnic, stechiometrie
 
 Redoxní reakce
  • Oxidační číslo a jeho změna při chemických reakcích
  • Redoxní reakce - oxidace, redukce
  • Redoxní vlastnosti kovů, řada reaktivnosti kovů
  • Elektrolýza a její využití
  • Galvanické články
  • Výroba kovů, výroba železa
  • Koroze
 
 Energie chemických reakcí
  • Reakční teplo, enthalpie, exotermní, endotermní reakce
  • Ovlivnění rychlosti chemické reakce
  • Zdroje energie, alternativní zdroje energie
  • Jaderná energie, význam a ochrana před radioaktivním zářením
 
 Havárie s únikem nebezpečných látek
  • radiační havárie
 
 Uhlovodíky
  • Charakteristika organických sloučenin, vaznosti prvků
  • Alkany a cykloalkany - struktura, vlastnosti, významné sloučeniny
  • Alkeny a alkadieny - struktura, vlastnosti, významné sloučeniny
  • Alkyny a areny - struktura, vlastnosti, významné sloučeniny
  • Zdroje uhlovodíků, zpracování ropy a zemního plynu
  • Polymerace, makromolekuly, plasty, syntetická vlákna - výroba a použití
 
 Deriváty uhlovodíků
  • Halogenderiváty - struktura, vlastnosti a použití významných sloučenin
 
 Havárie s únikem nebezpečných látek
  • Halogenované látky a freony
 
  • Dusíkaté deriváty - aminy, nitrosloučeniny - struktura, vlastnosti a použití významných sloučenin
  • Alkoholy - struktura, vlastnosti a použití významných sloučenin, výroba
 
 Protidrogová prevence
  • Závislost na alkoholu
 
  • Karbonylové sloučeniny - charakteristika, vlastnosti, významné látky
  • Karboxylové kyseliny - charakteristika, vlastnosti, významné látky
  • Estery - esterifikace, význam esterů
 
 Přírodní látky
  • Sacharidy - monosacharidy, disacharidy, polysacharidy - struktura, zdroje, vlastnosti, význam, výživa
  • Lipidy - struktura, zdroje, vlastnosti, význam, výživa 
  • Bílkoviny - struktura, zdroje, vlastnosti, význam, výživa
  • Aminokyseliny - typy, struktura, vlastnosti, význam
  • Enzymy, hormony, vitaminy - vlastnosti, funkce a význam pro živý organismus
 
 Význam chemie pro společnost
  • Chemie jako vědní obor
  • Chemizace života, člověk a chemie
  • Chemické výrobky - detergenty, léčiva, drogy, výbušiny, bojové látky
  • Chemická výroba, významné chemické podniky
  • Chemie a životní prostředí
Aktualizováno ( pondělí, 05. listopad 2007 )
 
Info pro studenty
Kvinta
Sexta
Septima
1. ročník
2. ročník
Profesní chemie I.
Profesní chemie II.
Chemický seminář
Bleskovky
Jméno:

Zpráva:

Aktuální anketa
Jak se těšíte po prázdninách do školy?
 
 
 
 
 
 
Ke stažení
Literatura
Chemický software
Ukaž co umíš - testy
Ukázkové písemky
Zajímavosti
Zajímavé weby
Zajímavé pokusy
Chemické básničky
Různé
Vzkazy
Ankety
Máte dotaz?
 
Top! Top!