Maturitní okruhy 2016 (Chemický seminář)

 Maturitní otázky z chemie, školní rok 2015/2016 (4. A, 8. P)

 

1)      Složení a struktura atomu.

2)      Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem látek.

3)      Chemická vazba.

4)      Kinetika chemických reakcí.

5)      Chemická termodynamika, termochemie, radioaktivita.

6)      Chemické rovnováhy.

7)      Teorie kyselin a zásad, pH, hydrolýza solí.

8)      Chemické látky a jejich třídění, směsi, roztoky.

9)      Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku.

10)    Alkalické kovy, kovy alkalických zemin – s1 – prvky, s2 – prvky.

11)    Prvky IV.A skupiny – p2 – prvky.

12)    Prvky V.A skupiny – p3 – prvky.

13)    Chalkogeny – p4 – prvky.

14)    Halogeny – p5 – prvky.

15)    Obecná charakteristika d – prvků, významné d – prvky, f – prvky.

16)    Klasifikace anorganických a organických reakcí (reakční mechanismy), izomerie.

17)    Alkany, alkeny, alkadieny, alkyny.

18)    Areny, klasifikace organických sloučenin.

19)    Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků.

20)    Kyslíkaté deriváty uhlovodíků.

21)    Karboxylové kyseliny, funkční a substituční deriváty.

22)    Základy makromolekulární chemie, zdroje uhlovodíků.

23)    Sacharidy.

24)    Lipidy.

25)    Bílkoviny a jejich metabolismus.

26)    Nukleové kyseliny a jejich metabolismus.

27)    Látkový metabolismus základních živin.

28)    Energetický metabolismus.

29)    Chemické děje v živých soustavách, enzymy, hormony, regulace, vitaminy.

30)    Fyziologicky významné látky (alkaloidy, steroidy, drogy, léčiva), barviva.


Aktualizováno ( pondělí, 28. září 2015 )