Laboratorní cvičení (1. ročník)

Seznam laboratorních cvičení pro třídu 1. ROČNÍK

 Název úlohy Pracovní návod Pracovní list 

  1) Dělící metody I.

  2) Dělící metody II.

  3) Radioaktivita
  4) Stanovení Mr, chemická vazba
  5) Příprava látek určité hmotnosti
  6) Jednoduché preparativní úlohy
  7) Oxidačně-redukční reakce
  8) Příprava roztoků, kolorimetrie
  9) Termochemie
 10) Kinetika chemických reakcí
 11) Hydroýza solí, acidobazické indikátory
 12) Elektrochemické rovnováhy
 13) Příprava vodíku a kyslíku, reakce halogenů
 14) Reakce sloučenin síry a dusíku


 

 


Aktualizováno ( čtvrtek, 26. květen 2016 )