Nižší stupeň

Povinná literatura - nižší stupeň

   

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy chemie 1 Nakladatelství Fortuna, 2000.

Velmi pěkně zpracovaná edice učebnic. Každá kapitola obsahuje řadu názorných obrázků a příkladů z praxe. V zadní části učebnice najdeme potřebné tabulky. Tento díl se věnuje kapitole směsi, složení látek, úvod do chemických reakcí, charakteristiky základních sloučenin, kyseliny, hydroxidy a soli. 

Určené pro: Sekundu

 
    
 

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy chemie 1 - pracovní sešit, Nakladatelství Fortuna, 2000.

Pracovní sešit k 1. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, nejen teoretické, ale i návody na praktické úlohy. Je přehledná, vybavena řadou obrazového materiálu.    

Určené pro: Sekundu

 

    

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy chemie 2 Nakladatelství Fortuna, 2000.

Druhý díl této edice obsahuje kapitoly věnované redoxním reakcím, energii chemických reakcí, úvodu do organické chemie, uhlovodíkům a jejich derivátům, přírodním látkám a nechybí kapitola člověk a chemie.
 

Určené pro: Tercii

 

   

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy chemie 2 - pracovní sešit, Nakladatelství Fortuna, 2000.

Pracovní sešit k 2. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, nejen teoretické, ale i návody na praktické úlohy. Je přehledná, vybavena řadou obrazového materiálu. 
 

Určené pro: Tercii
 

 

Doplňková literatura - nižší stupeň

   

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy praktické chemie 1, Nakladatelství Fortuna, 2005.

První díl z alternativní řady učebnic chemie. Učivo je v této řadě zaměřeno ryze prakticky a je doprovázeno příklady využití chemie v běžném životě. Klade důraz především na to, aby žáci vnímali chemii jako součást života, která musí být z hlediska ochrany života i prostředí chápána zcela specificky.

Určené pro: Sekundu

 
   

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy praktické chemie 2, Nakladatelství Fortuna, 2005.

Pracovní sešit k 1. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, oproti pracovním sešitů z předchozí edice obsahuje řadu nových obrázků, které jsou voleny velmi intuitivně. Nechybí i návody na praktická laboratorní cvičení.

Určené pro: Sekundu

 

   

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy praktické chemie 2, Nakladatelství Fortuna, 2005.

Druhý díl z alternativní řady učebnic chemie. Rovněž učivo tohoto dílu je zaměřeno prakticky, kopíruje tématické celky edice Základy chemie, ale zaměřuje se na praktickou část. Za každou kapitolou najdeme test k vyzkoušení. 

Určené pro: Sekundu




   

Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr: Základy praktické chemie 2, Nakladatelství Fortuna, 2005.

Pracovní sešit k 2. dílu obsahuje řadu a úloh a cvičení, oproti pracovním sešitů z předchozí edice obsahuje řadu nových obrázků, které jsou voleny velmi intuitivně. Nechybí i návody na praktická laboratorní cvičení. V obou dílech najdeme za každou kapitolou test k vyzkoušení.

Určené pro: Tercii

 -ms-

Aktualizováno ( neděle, 05. duben 2009 )