Vyšší stupeň

Povinná literatura - vyšší stupeň

   

Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.

První díl obsahuje poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty a anorganickou chemii nepřechodných prvků.

Určené pro: 1. ročník, Kvartu, Kvintu 


 
    
 

Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, II. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.

Ve druhém díle najdete zbývají poznatky z obecné chemie, anorganickou chemii přechodných prvků, úvod do studia organické chemie, uhlovodíky, jejich zdroje a názvosloví.

Určené pro: 2. ročník, Kvintu, Sextu

 

    

Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.

Při studiu třetího dílu se seznámíte s deriváty uhlovodíků, jejich názvosloví dále biochemií a rozšíříte si znalosti v oblasti obecné chemie.

Určené pro: 3. ročník, 4. ročník, Sextu, Septimu

 

Doplňková literatura - vyšší stupeň

   

Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.

První díl obsahuje poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty a anorganickou chmeii nepřechodných prvků.

Určené pro: 1. ročník, Kvartu, Chemický seminář 

 
   

Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.

První díl obsahuje poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty a anorganickou chemii nepřechodných prvků.

Určené pro: 2. ročník, Sextu, Chemický seminář 

 
   

Vratislav Flemr, Bohuslav Dušek: Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická chemie), SPN, 2001.

První díl se věnuje obecné a anorganické chemii, jedná se o přehled a některé kapitoly neobsahují dostatek informací vzhledem k platným učebním plánům na naší škole.

Určené pro: 1. ročník, 2. ročník, Kvartu, Kvintu, Chemický seminář

 

   

Karel Kolář, Milan Kodíček, Jiří Pospíšil: Chemie pro gymnázia II (organická chemie a biochemie), SPN, 2000.

Druhý díl je zaměřen na problematiku organické chemie a biochemie, rovněž se jedná podrobný přehled, avšak některé kapitoly neobsahují dostatek informací vzhledem k platným učebním plánům na naší škole.

Určené pro: 3. ročník, 4. ročník, Sextu, Septimu, Chemický seminář
   

Jiří Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, 2000.

Třetí vydání dnes už klasické a velmi oblíbené publikace, která je průřezem středoškolské chemie.

Určené pro: všechny ročníky včetně Chemického semináře

 

   

Marika Benešová, Hana Satrapová.: Odmaturuj z chemie, Didaktis, 2002.

Graficky dobře upravená publikace s logickým členěním, které napomáhá snadnému zapamatování látky. Publikace je psána heslovitě - výtah ze středoškolského učiva chemie.

Určené pro: Chemický seminář


-ms-
Aktualizováno ( sobota, 20. říjen 2007 )