SOČ

SOČ - středoškolská odborná činnost

 

Středoškolská Odborná Činnost (SOČ) je soutěží talentovaných středoškoláku v řešení odborných problémů v 17 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.
 
Ve školním roce 2006 - 2007 se na našem gymnáziu této soutěže zúčastnila studentka Tereza Junková (4.A). Tereza se věnovala problematice stanovení volného cholesterolu v potravinových vzorcích jednoduchou analytickou metodou. Jako nejvhodnější se pro naše podmínky jevila tenkovrstvá kapalinová chromatografie. 
 
 
Tenkovrstvá kapalinová chromatografie v praxi
 
 
Po provedené optimalizaci separačního procesu, jak v systému s polární stacionární fází (silikagel), tak v systému s nepolární stacionární fází oktylsilikagel (C8), byl po předchozí extrakci stanoven obsah cholesterolu ve vybraných potravinách.
 
 
Anotaci této práce si můžete stáhnout zde Stáhnout...
 
 Pokud si přejete práci přečíst nebo do ni nahlédnout, tak kontaktujte autorku nebo vedoucího práce
 
 
 Tereza Junková pří práci v laboratoři
 
 
Tereza byla se svou prací velmi úspěšná:
 
Okresní kolo:   1. místo
 
Krajské kolo:   2. místo
 
Celostátní kolo:  9. místo
 
G R A T U L U J E M E
 
 
Oficiální stránky SOČ: Středoškolská odborná činnost
 

 -ms-

Aktualizováno ( pondělí, 22. říjen 2007 )