Zajímavé weby

Michael Canov's web

Obsahově velmi dobře zpracovaný web. Věnuje se jednotlivým oborům po odborné stránce, nechybí řada obrázků, schémat, fotografií. Najdete zde dostatek zajímavostí, jako například periodickou soustavu prvků ve 242 jazycích. Také se dozvíte něco o historii či významných chemicích.

 

Chemický vzdělávací portál

Velmi pěkně provedený vzdělávací portál gymnázia Liberec. Kromě periodické tabulky, názvosloví a výpočtů bych zejména upozornil na kvalitně zpracovaný přehled minerálů nebo videa zajímavých chemických pokusů.

 

Chemsajt

Zajímají Vás syntézy anorganických nebo organických sloučenin? Chcete něco vědět o důkazech některých látek, o výpočtech nebo základních laboratorních technikách? Pak navštivte tyto stránky.

 

Projekt alpha

Elektronicky zpracovaná encyklopedie chemie. Najdete zde stručné přehledy věnované jednotlivým kapitolách středoškolské chemie. Dále se můžete něco dozvědět o stanovení koncentrace základních aniontů a kationtů. V neposlední řadě bych rád upozornil na tabulky fyzikálně-chemických konstant.

 

Xantina

Stránky věnované těm menším-chemikům začátečníkům, dozvíte se tu nejdůležitější informace o jednotlivých kapitolách chemie (sekunda, tercie). Za zmínku stojí dobře propracovaný slovníček pojmů, minerálů. Dále přehled chemických zákonů nebo možnost procvičit si své znalosti.

 

Separační metody

Velmi pěkně zpracovaná stránka věnovaná nejběžnějším dělícím metodám. Jako například destilace, filtrace, sublimace, apod. Teoretický popis je doplněn jak schématy, tak fotografiemi reálných aparatur. Rovněž zde můžete najít přehled laboratorního skla. 

 

Chemická olympiáda

Oficiální stránky nejznámější chemické soutěže pro základní a střední školy. Naleznete zde zadání aktuálního ročníku, zadání proběhlých ročníků, výsledkové listiny, apod.

 

SOČ

Stránky středoškolské odborné činnosti - soutěže pro talentované středoškoláky. Můžete si zde stáhnout celou řadu dokumentů nutných k účasti v této soutěži. Přečtete si tu vítězné práce nebo výsledkové listiny minulých ročníků. 

 

KSICHT

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou. Je určen pro středoškoláky, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení, zajímavosti,....  

 

WebElements Periodic Table - ANGLICKY

Interaktivní periodická tabulka s detailním popisem prvků, vlastnostmi, sloučeninami, použití, atd. Najdeme zde i fotografie prvků. 

 

Periodická sústava prvkov - SLOVENSKY

Podobně zpracovaný web (graficky chudší) jako předchozí, nechybí i historie a objevení prvků.

 

Periodická tabulka na WIKIPEDII

Odkaz na pěkně zpracovanou stránku o periodické tabulce na elektronické encyklopedii WIKIPEDIA.

 

PENTA - Nebezpečné vlastnosti chemikálií

Na stránkách firmy PENTA jsem objevil přehledný seznam varovných symbolů a přehled R-vět a S-vět o nebezpečných účincích chemikálií a správného zacházení s nimi.

 

Chemické animace - ANGLICKY

Chemické animaci vytvořené ve FLASHI. Zabývají se problematikou atomových orbitalů, hybridizace, molekulové struktury, elektrochemie, atd.

 

M.A.G - tabulky

Web věnovaný řadě fyzikálně-chemických konstant, hůře dostupných v literatuře. Své si tu najde např. i odborník na galvanotechniku.

 

Fyzikální tabulky - conVERTER

Další web věnovaný fyzikálně-chemickým konstantám. Své si najdou i fyzici nebo ti, kteří touží po kompletní řecké abacedě.

 

Česká chemie na internetu

Server provozovaný Univerzitou Pardubice (spoluautorem je můj spolužák :-)). Věnuje se školním institucím, pomůckám, vědě a výzkumu, výrob, technologii, atd.

 

Strukturní typy

Jak už z názvu vyplývá, web je zaměřen na strukturu některých prvků a minerálů. Kromě podrobného textu najdete i grafické znázornění krystalových mřížek.

 

Aktualizováno ( pondělí, 22. říjen 2007 )