Standard a charakteristika plemene

FCI - Standard č. 263 (12. 3. 1999)

Vzhled

Chesapeake bay retriever, je velké psí plemeno. Svým vzhledem je nezaměnitelné, nejen kvůli mohutnému a dobře osvalenému tělu ale také kvůli zvláštní vlnité srsti, která se nachází pouze na zádech. Ve standardu se cení také čilá a veselá povaha, která je pro česepíky typická. Osrstění se skládá z krátké, tvrdé, vlnité krycí srsti a husté, jemné, vlnité podsady. Takové osrstění bylo postupem času u tohoto plemene vyšlechtěno….

Povaha

Povahově je Chesapeake bay retriever mírně odlišný od ostatních retrívrů. Je samostatnější, statečnější, houževnatější a především samostatně přemýšlející pes. Je také čilý, aktivní, energický s téměř nevyčerpatelnou zásobou energie, kterou si může vybít jak na honech, tak při dlouhých procházkách nebo psích sportech. Jsou silně ochranářští vůči své rodině a mají také silnější sklony k hlídání majetku…

Zdraví

Chesapeake Bay retrívr je poměrně zdravé psí plemeno, ale společně s ostatní retrívry trpí i na stejné choroby, tou nejčastěji viděnou bývá dysplazie kyčelního kloubu. Ta většinou bývá způsobena dvěma možnými faktory; pes je obézní, nebo byl na jeho klouby v době vývinu kladen příliš velký nátlak. Dalším faktorem je pochopitelně genetika. Doporučuje se testovat EIC (Exercise induced collapse) a DM (degenerativní myelopatii)…

Celkový vzhled

Chesapeake Bay retrívr je stejně mistrovsky výkonný na zemi, jakož i ve vodě. Vyvinul se v oblasti Chesapeake Bay k lovu vodního ptactva za nejdrsnějších klimatických a vodních podmínek, při kterých často musí prolamovat led, aby mohl provést velmi náročný aport. Chesapeake Bay retrívr musí během své práce čelit větru, proudění vody a musí být schopen dlouho plavat. Charakteristické vlastnosti plemene jsou vyvinuty tak, aby Chesapeake Bay retrívr dokázal pracovat s lehkostí, efektivitou a vytrvalostí. Hlava Chesapeake Bay retrívra je široká a kulatá se středně vyjádřeným stopem. Čelisti musí být dostatečné délky a síly, aby pes byl schopen nést velké lovné ptactvo lehkým a jemným úchopem. Osrstění psa se skládá z krátké, tvrdé, vlnité krycí srsti a husté, jemné, vlnité podsady, jež je prosycena značným množstvím přirozeného tuku a je dokonale vhodná do ledových drsných klimatických podmínek, ve kterých Chesapeake Bay retrívr často pracuje. Tělesnou stavbou je Chesapeake Bay retrívr silný, harmonicky vyvážený, robustně stavěný pes střední velikosti a střední délky trupu i běhů, s hlubokým a širokým hrudníkem. Plece jsou stavěny k dokonale volnému pohybu. Tělesná stavba psa nemá v žádném svém znaku sklony ke slabosti, což platí zejména o pánevních končetinách. Síla však nesmí být na úkor pohyblivosti či vytrvalosti. Velikost a hmotnost psa nesmí být přehnané, protože jde o pracovního retrívra aktivní povahy. Mezi význačné charakteristické vlastnosti patří oči, které jsou velmi jasné, nažloutlé nebo jantarově zbarvené, dále záď, která je na stejné úrovni jako plece nebo o trochu výš, a patrové osrstění s hustou podsadou a krycí srstí, jež je poněkud vlnitější pouze na plecích, krku, hřbetě a bedrech.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Výška od horního okraje lopatky k zemi musí být poněkud nižší než celková délka těla měřená od hrudní kosti k vrcholům sedací kosti. Hloubka hrudníku by měla dosahovat nejméně k lokti. Plece až k lokti a vzdálenost od loktů k zemi by měly být shodné.

Chování a temperament

Chesapeake Bay retrívr je ceněn pro svoji čilou a veselou povahu, inteligenci, klidné chování odpovídající situaci a velmi laskavou a příchylnou povahu s ochranářskými sklony. Při výběru jedinců k chovu a při chovu Chesapeake Bay retrívra se klade důraz především na odvahu, pracovitost, ostražitost, vynikající nos, inteligenci, lásku k vodě, celkovou kvalitu a především odpovídající dispozice. Extrémní plachost nebo sklony k extrémní agresivitě jsou nežádoucí v chovu tohoto loveckého i společenského psa.

Hlava

LEBEČNÍ PARTIE: Mozkovna: Široká a kulatá. Stop: Středně vyjádřený.

OBLIČEJOVÁ PARTIE: Nosní houba: Hřbet nosu středně krátký.
Tlama: Přibližně stejné délky jako mozkovna, k čenichu se zužuje, ale není špičatá.
Pysky: Tenké, nepřevislé.
Čelisti/zuby: Nůžkovému skusu se dává přednost, ale klešťový skus je přijatelný.
Oči: Středně velké, velmi jasné, nažloutlé nebo jantarově zbarvené a široce posazené. Inteligentní výraz.
Uši: Musí být malé, vysoko na hlavě nasazené, volně visící a středně silné.

Krk, trup a ocas

KRK: Střední délky, silně svalnatého vzhledu, plynule přecházející do plecí.
TRUP: Střední délky, nesmí být nemotorný ani kaprovitě vyklenutý, ale v dolní části musí působit dojmem propadlosti, protože slabiny jsou dobře vtažené. Horní linie: Záď musí být na stejné úrovni jako plece, nebo o maličko vyšší.
Hřbet: Krátký, kompaktní a silný. Hrudník: Silný, hluboký a široký. Hrudní koš okrouhlý a hluboký.
OCAS: Střední délky; Středně silný u kořene. Ocas musí být nesen rovně nebo mírně zatočený a nesmí být zatočený nad hřbet ani nesen zkroucený ke straně

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny nesmí jevit známky slabosti. Jsou středně dlouhé a rovné, dobrých kostí a osvalení. Přední běhy musí být při pohledu zepředu a zezadu rovné. Plece: Plece šikmo uložené s dokonale volným pohybem, velmi silné a bez jakéhokoliv omezení pohybu. Zápěstí: Mírně skloněné a střední délky. Paspárky mohou být odstraněny.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Dobré pánevní končetiny jsou velmi důležité. Musí vykazovat stejně síly jako hrudní končetiny. Pánevní končetiny nesmí jevit známky slabosti. Pánevní končetiny musí být zvlášť silné, aby poskytovaly dostatečný hybný moment při plavání. Běhy musí být středně dlouhé a rovné, dobrých kostí a osvalení. Zadní běhy musí být při pohledu zepředu a zezadu rovné. Paspárky na pánevních končetinách musí být odstraněny. Kolena: Dobře zaúhlená. Hlezna: Vzdálenost od hlezna k zemi musí být střední délky.
TLAPY: Zaječí tlapy s prsty spojenými blánou dobré velikosti s dobře klenutými a uzavřenými prsty.
CHODY / POHYB: Chody by měly být plynulé, volné a bez námahy, budící dojem velké síly. Při pohledu ze strany musí být prostorný bez jakéhokoliv omezení pohybu vpředu a se silným odrazem zezadu, pružný v kolenech a hleznech. Při pohledu zepředu nesmí lokty jevit známky vytočení ven. Při pohledu zezadu nesmí pánevní končetiny jevit známky kravského postoje. S rostoucí rychlostí mají běhy sklon blížit se k ose těla pod těžiště.

Osrstění a barvy

SRST: Osrstění musí být silné a krátké, nikde nesmí přesahovat délkou 4 cm (1 ½“), s hustou, jemnou, vlnitou podsadou. Srst na obličejové části a končetinách musí být velmi krátká a rovná, s tendencí k vlnitosti jen na plecích, krku, hřbetu a bedrech. Střední praporce na zadní straně pánevních končetin a na ocasu jsou přípustné. Textura srsti Chesapeake Bay retrívra je velmi důležitá, protože Chesapeake Bay retrívr se používá k lovu i za těch nejnepříznivějších klimatických podmínek a často pracuje v ledu a sněhu. Tuk v drsné vnější srsti i vlnité podsadě má mimořádnou důležitost, protože chrání psa, aby studená voda nepronikla na kůži Chesapeake Bay retrívra, a umožňuje také rychlé uschnutí srsti psa. Osrstění Chesapeake Bay retrívra musí odolávat vodě stejně jako kachní peří. Když Chesapeake Bay retrívr vyjde z vody a otřese se, jeho srst nesmí zadržovat vodu, ale smí být spíše jen vlhká.

BARVA: Barva Chesapeake Bay retrívra se musí co nejvíce blížit barvě jeho pracovního prostředí. Přípustný je jakýkoliv odstín hnědé, ostřicové nebo barva uschlé trávy. Přednost se dává jednobarevným psům. Žádné barvě se nedává přednost před ostatními. Bílé skvrny na hrudi, břichu, prstech nebo zadní straně končetin (bezprostředně nad velkým polštářkem tlap) jsou povoleny, ale čím menší skvrny, tím lépe a přednost se dává jednobarevným psům. Při posuzování psa v kruhu musí být důkladně zvažována barva srsti a její textura. Jizvy utrpěné při práci se nepenalizují.

Barva hnědá
(BROWN)

Barva tmavě hnědá
(DARK BROWN)

Barva uschlé trávy
(DEADGRASS)

Barva třtinová – červená
(SEDGEGRASS)

Barva světle hnědá
(LIGHT BROWN)

Barva tříslová – šedá
(TAN)

Barva uschlé trávy
(DEADGRASS)

 Velikost a hmotnost

VÝŠKA: Psi: požadovaná výška 23 až 26 palců; (58 – 66 cm); Feny: požadovaná výška 21 až 24 palce; (53 – 61 cm). Jedinci přehnané nebo nedostatečné velikosti musí být přísně penalizováni.
HMOTNOST: Psi musí vážit od 65 do 80 liber (29,5 až 36,5 kg). Feny musí vážit od 55 do 70 liber (25 až 32 kg).
VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti. DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY: 
• Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
• Jedinci s nedostatečně vyjádřenými charakteristickými vlastnostmi.
• Podkus nebo předkus.
• Paspárky na pánevních končetinách.
• Kučeravá srst nebo srst se sklonem k vlnitosti na celém těle.
• Praporce na ocasu nebo bězích přesahující délkou 4,5 cm (1 ¾“)
• Černá barva
• Bílá na kterékoliv části těla s výjimkou hrudníku, břicha, prstů nebo zadní strany tlap.

Otázky srsti a celkového typu a vyváženosti mají přednost před jakoukoliv bodovou tabulkou, která by mohla být zpracována.

Chesapeake Bay retrívr musí být harmonických proporcí. Jedincům s kvalitní srstí a dobře vyváženým se dává přednost před jedinci, kteří jsou vynikající v jedné vlastnosti, ale slabí v jiné.

Bodová stupnice a přibližné míry

BODOVÁ STUPNICE:
• Hlava včetně pysků, uší a očí 16
• Krk 4
• Plece a trup 12
• Pánevní končetiny a kolena 12
• Lokty, běhy a tlapy 12
• Barva 4
• Záď a ocas 10
• Osrstění a textura 18
• Celkový dojem 12
CELKEM 100
PŘIBLIŽNÉ MÍRY:
• Délka hlavy od čenichu k týlnímu hrbolu 9½ až 10″ (24,1 – 25,4 cm)
• Obvod u uší 20 až 21″ (50,8 – 53,3 cm)
• Tlama pod očima 10 až 10 ½“ (25,4 až 26,7 cm)
• Délka uší 4 ½ až 5″ (11,4 až 12,7 cm)
• Šířka mezi očima 2 ½ až 2 ¾“ (6,4 – 7 cm)
• Obvod krku těsně u plecí 20 až 22″ (50,8 – 55,9 cm)
• Obvod ve slabinách 24 až 25″ (61 – 63,5 cm)
• Délka od týlního hrbolu ke kořeni ocasu 34 až 35″ (86,4 – 88,9 cm)
• Obvod stehna 19 až 20″ (48,3 – 50,8 cm)
• Mezi nasazením uší přes mozkovnu 5 až 6″ (12,7 – 15,2 cm)
• Od týlního hrbolu k vrcholku lopatek 9 až 9 ½“ (22,9 až 24,1)
• Od lokte k lokti přes plece 25 až 26″ (63,5 – 66 cm)

 

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Jaký chesapeake vlastně je?

VZHLED: Chesapeake Bay retriever, je velké psí plemeno. Svým vzhledem je nezaměnitelné, nejen kvůli mohutnému a dobře osvalenému tělu ale také kvůli zvláštní vlnité srsti, která se nachází pouze na zádech. Ve standardu se cení také čilá a veselá povaha, která je pro česepíky typická. Osrstění se skládá z krátké, tvrdé, vlnité krycí srsti a husté, jemné, vlnité podsady. Takové osrstění bylo postupem času u tohoto plemene vyšlechtěno. Co se týče barvy srsti, pak jsou povoleny všechny odstíny hnědé od čokoládové až po barvu suché trávy. Hlava Chesapeake Bay retrívra je široká a kulatá, s mírně vyjádřeným stopem. Uši malé, vysoko nasazené, volně visící podél hlavy a středně silné. Oči jsou středně velké, velmi jasné, nažloutlého nebo jantarového zbarvení, s inteligentní a bystrým výrazem. Nosní houba je černá, s dobře otevřenými nozdrami. Zuby musí být silné a zdravé, dává se přednost nůžkovému skusu, ale klešťový je tolerován. Hlava pevně sedí na dlouhém, širokém a dobře osvaleném krku, ten harmonicky na navazuje na hřbet. Hřbet je středně dlouhý, široký, s dobře klenutými žebry. Hrudník silný, hluboký a široký. Ocas střední délky, od kořene ke špičce se zužuje a srst na něm nevytváří prapor. V klidu jej pes nosí po hřbetní linií, avšak v rámci výstavního postoje je předepsaný rovně nesený nebo mírně zatočený ocas. Je nežádoucí, aby ocas byl křivý, tedy stočený k jedné straně. Nohy jsou dobře osvalené, dlouhé, zakončené kulatými tlapkami s černými drápky.

POVAHA: Povahově je Chesapeake Bay retrívr mírně odlišný od ostatních retrívrů. Je samostatnější, statečnější, houževnatější a především samostatně přemýšlející pes. Je také čilý, aktivní, energický s téměř nevyčerpatelnou zásobou energie, kterou si může vybít jak na honech, tak při dlouhých procházkách nebo psích sportech, jako je agility nebo dogfrisbee. Jsou silně ochranářští vůči své rodině a mají také silnější sklony k hlídání majetku. Obecně panuje také tvrzení, že jsou Chesapeake Bay retrívři méně společenští, než například flat coated retrívři. Česepíci mají také rozdílný způsob práce; vždy se drží vepředu a snaží se odhadnout vaše záměry, naopak labradoři poslušně vyčkávají na pokyn psovoda, než začnou cokoliv dělat. Toto psí plemeno dobře snáší děti, jejich hry si nechá líbit a pokud mu je něco nepříjemné, prostě uteče. Na druhou stranu, vztah Chesapeake Bay retrívrů s jinými domácími zvířaty bývá dost napjatý. Česepíci mají vyvinuté lovecké pudy a mají proto sklony pronásledovat vše, co se na jejich vkus pohybuje až příliš rychle. Může se stát, že jedinec, který vyrůstá například s kočkou, ji po několika letech soužití začne pronásledovat, dokud ji neuloví a to pouze proto, že ji viděl utíkat. Záleží ale také na povaze jednotlivců. K cizím se tito psi chovají odtažitě, nikoliv ale agresivně nebo plaše.

 

Článek Zuzany Trankovské – Pes přítel člověka 1/2003

Chesapeake v průběhu času

Štěňata – 6 týdnů


Štěňata – 2,5 měsíce

Kipper Sel Exclusive Kelečský poklad

Dospělý pes:

Exclusive Winner Kelečský poklad (3 roky)
Yes Yes New Coco Kelečský poklad (4 roky)
Prince of Coco Kelečský poklad (8 let)
Yo Yo Efect New Coco Kelečský poklad (4 roky)

Veteráni:

Penrose Fair Play (10 let)
Penrose Wicked But Nice (13 let)
Cocochanell Coffie Kelečský poklad (13 let)

Zdroje: Klub chovatelů loveckých slídičů – retriver.cz
Soňa Sehnalíková – chov. stanice Kelečský poklad
Wikipedia